EBW Rekeningkunde (Graad 9)

 

Die “Graad 9 Rekeningkunde boek” is rondom die Graad 9 EBW leeruitkomste geformuleer. Dit fokus op Rekeningkunde vaardighede. Die notas in ‘n spesifieke afdeling word deur pret aktiwiteite of take oor die onderwerp gevolg.

 

Category:

Description

 

Die Graad 9 Rekeningkunde boek is rondom die Graad 9 EBW leeruitkomste geformuleer. Dit fokus op Rekeningkunde vaardighede. Die notas in ‘n spesifieke afdeling word deur pret aktiwiteite of take oor die onderwerp gevolg. Dit is belangrik dat jy al die take aanpak aangesien dit jou sal help om die werk bemeester. Daar word gehoop dat wanneer jy deur hierdie boek gewerk het, jy die volgende sal behaal het:

  • Jy sal ‘n begrip van rekeningkundige terminologie he en in staat wees om dit in jou daaglikse lewens te gebruik.
  • Jy sal die akkuraatheid van die opname van kontant en krediet transaksies en wins of verlies kan bepaal.
  • Jy sal die belangrikheid van die werk in ‘n kronologiese wyse by die hantering van finansi‘le probleme in ‘n besigheid te verstaan.
  • Jy sal die belangrikheid van goeie gehalte finansi‘le inligting waardeer en ten einde goeie besluite in ‘n besigheid kan neem.
  • Jy sal ‘n beter begrip van wat Rekeningkunde as vak behels.

Dit sal jou toerus met ‘n beter begrip van die vak om beter besluite te kan neem wanneer jy jou vakkeuses in die VOO(graad 10 & 12) band kies. In samewerking met die EBW boeke vanaf Graad 7 en 8, bied dit die korrekte fokus vir temas en afdelings wat progressief tussen die grade ontwikkel. Ons vertrou dat jy dit sal geniet om met hierdie boek te werk en dat jy Graad 9 sal verlaat met ‘n stewige fondament vir jou verdere studies en kommersi‘le lewe in die algemeen!

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EBW Rekeningkunde (Graad 9)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *